× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SANEPID

Sekcja epidemiologii - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Informacje o komórce

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stomatologiczne

Zakres świadczonych usług:

  • Stomatologia zachowawcza z endodoncją


Adres

95-7223693, 7228986
Młyńska 12
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1